Cung cấp phiên dịch viên tiếng Slovakia

Với đội ngũ phiên dịch viên tiếng Slovakia là các sinh viên đang du học tại nước Slovakia, một bộ phận những công nhân viên chức trong cơ quan nhà nước hợp tác với Slovakia, một số lượng không nhỏ người Việt tại Slovakia. Phiên dịch AIA chúng tôi không ngừng cố gắng để hoàn…