Dịch thuật công chứng bằng lái xe nước ngoài chuyên nghiệp

Khái niệm bằng lái xe Bằng lái xe (hay có tên gọi khác là Giấy phép lái xe) là một loại giấy phép, chứng chỉ do cơ quan nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp cho một người cụ thể sau khi thông qua các bài thi sát hạch. Giấy phép này cho…